Loading...

Inhouse - Đào tạo theo nhu cầu

Đào tạo Inhouse là hình thức đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp hay còn gọi là Inhouse Traning. Khác với Publice Training (học tại trục sở đơn vị đào tạo), chương trình đào tạo theo nhu cầu Inhouse được tổ chức ngay tại doanh nghiệp, với hính thức tổ chức khác biệt, phù hợp với yêu cầu của nhà quản lý, đặc biệt thiết kế riêng biệt chương trình đào tạo tại chỗ dự trên cơ sở yêu cầu của lãnh đạo doanh nghiệp đặt ra.

Mục đích của chương trình nhằm cập nhật cho Doanh nghiệp những thông tin, kiến thức và công nghệ Marketing hiện đại, phù hợp với đặc thù riêng của từng loại hình kinh doanh trong doanh nghiệp. Với mô hình đào tạo, rèn luyện các học viên thông qua các công việc thực tế sẽ giúp doanh nghiệp ứng dụng hiệu quả của công cụ Digital Marketing.

Mục tiêu kết quả đào tạo cho tất cả học viên vừa học đến đâu phải làm được đến đó triển khai thực tế chiến dịch Digital Marketing ngay sản phẩm đơn vị mình phụ trách.

NỘI DUNG KHÓA HỌC GỒM:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lợi ích cho Doanh nghiệp

Nội dung đào tạo về Digital Marketing

Nội dung sẽ được ban giảng huấn thiết kế dành riêng cho từng loại hình kinh doanh của từng doanh nghiệp và bộ phận trực thuộc đào tạo, giáo án cô động vào những vấn đề chính mà doanh nghiệp quan tâm, đưa ra giải pháp khắc phục những khó khăn mà doanh nghiệp đã và đang gặp phải.

Thời gian linh hoạt

Thời gian đào tạo có thể rút ngắn hoặc điều chỉnh linh hoạt cho phù hợp tiến độ kế hoạch của doanh nghiệp và tập trung nội dung cốt lõi phù hợp tình hình thực tế.

Tiết kiệm

Tiết kiệm được chi phí và thời gian đi lại của học viên giải quyết công việc nội bộ của doanh nghiệp

Liên hệ