Loading...
Bài viết chia sẻ

Điểm thi lại Môi giới Bất Động Sản 2018-k10 và 11

ĐIỂM THI LẠI MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN KHÓA 2018-10 VÀ 11

tại Bình Dương và Đồng Nai

STTHỌTÊNN.SINHNƠI SINHĐIỂMĐIỂM TBKẾT QUẢGHI CHÚ
KTCSLTTH
1Đinh Thiên08/04/1983Phú Yên7.58.577.7ĐạtK10
2Nguyễn VănHùng1968Vĩnh Long7.5877.5ĐạtK10
3Nguyễn TấtLinh04/02/1979Đồng Nai7.75877.6ĐạtK10
4Nguyễn HữuPhúc20/08/1982Đồng Nai7.58.7577.8ĐạtK10
5Nguyễn ThịPhượng15/10/1978Đồng Nai7.57.7577.4ĐạtK10
6Lê AnhHòa30/03/1990Sông Bé6.758.577.4ĐạtK10
7Thạch ThịKim1993Trà Vinh6.58.577.3ĐạtK10
8Nguyễn HữuDũng30/04/1999Dầu Tiếng6.758.577.4ĐạtK11
9Đặng MinhVăn01/07/1973Thanh Hóa88.258.58.2ĐạtK11
10Trần Phong Lưu02/07/1995Bình Phước6.257.58.57.4ĐạtK11
11Nguyễn Dương Phúc29/10/1993Bình Phước5.758.758.57.7ĐạtK11
12Nguyễn Dương Tài16/01/198677.258.57.6ĐạtK11
13Trần VănCang06/10/1988Phú Yên7.75877.6ĐạtK11
14Nguyễn ThịDiễm16/10/1988Bến Tre77.577.2ĐạtK11
15Huỳnh MinhDũng03/01/1972Bình Dương7.758.2577.7ĐạtK11
16Nguyễn ThịHương22/05/1983Quảng Trị6.75877.2ĐạtK11
17Nguyễn Thị06/10/1983Thanh Hóa7787.3ĐạtK11
18Dương ĐìnhThọ02/10/1971Quảng Nam7.58.577.7ĐạtK11
19Nguyễn Dương Tuệ07/07/1992Bình Phước6.758.577.4ĐạtK11

CÁC KHÓA HỌC KHÁC :

Khóa đào tạo Internet Marketing (Marketing trực tuyến)

Khóa đào tạo Hành nghề Bất Động Sản

Khóa đào tạo nghiệp vụ Thẩm Định Giá